Иргэн, аж ахуйн хувийн болон төрийг байгууллагын санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг дараах хаягаар хүлээн авна.  govisumber@burtgel.gov.mn

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

ШИНЭ МЭДЭЭ