Иргэн та Улсын бүртгэлийн хэлтсийн удирдлага болон албан хаагчид хандах бол…

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргад санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг амаар болон бичгээр гаргаж болно. Мөн цахилгаан шуудан, утас, интернэт, холбоо мэдээллийн бусад хэрэгсэл ашиглан ирүүлэх боломжтой.

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 7 хоног бүрийн “Даваа – Баасан” гарагийн 08.30-17.30 цагийн хооронд иргэдийг хүлээн авч уулзан, санал хүсэлтийг сонсож, гомдол, мэдээллийг зохих журмын дагуу шийдвэрлэж байна. Удирдлага, албан хаагч, бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой санал, гомдлоо тус хэлтсийн утас 70543056, болон govisumber@burgel.gov.mn, https://www.facebook.com/Говьсүмбэр Улсын бүртгэлийн хэлтэс/ гэсэн фэйсбүүк хаягт хандан илэрхийлж болно.

Бичгээр гаргасан гомдол, мэдээлэлд утга агуулгыг ойлгомжтой, гаргацтай, оршин суугаа газрын буюу шуудангийн хаяг, холбоо барих утасныхаа дугаарыг бичсэн байх ёстойг анхаарна уу.

-Холбоо барих утас: 70543056

-Хаяг: Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум 3 дугаар баг, Засаг даргын Тамгын газар 1-р давхар

ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭСЭН БАЙДАЛ

ШИНЭ МЭДЭЭ