ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

         Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дэх заалт, Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын “Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай” 2016 оны 12 дугаар тогтоол, “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” 2018 оны 31 дүгээр тогтоол, “Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2016 оны 4 дүгээр тогтоол, 2018 оны 175 дугаар тогтоол, Хууль зүй, дотоол хэргийн сайдын 2018 оны Б/07 тоот тушаалаар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны стратеги, бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг баталж, зохион байгуулалтын өөрчлөлтийг хийлээ.Аймаг, дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь дотроо үндсэн 2 нэгжтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулахаар болов. Энэ удаагийн бүтцийн өөрчлөлтийн онцлог нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар Оюуны өмчийн газар /хуучнаар/ нэгдсэн байсныг татан буулгаж, шинэ зохион байгуулалт, бүтцээр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нэртэйгээр шинэчлэгдэж, өөрчлөгдлөө.

ШИНЭ МЭДЭЭ