Тохижилтын ажлыг хийж байна. Говьсүмбэр аймгийн 30 жил, Боржигин наадмыг угтан албан хаагчид байгууллагын гадна талд цэцгийн мандал хийж, хашааны өнгийн сэргээн будаж байна.

A- A A+
Тохижилтын ажлыг хийж байна. Говьсүмбэр аймгийн 30 жил, Боржигин наадмыг угтан албан хаагчид байгууллагын гадна талд цэцгийн мандал хийж, хашааны өнгийн сэргээн будаж байна.