МУИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтаны сургалт зохион байгуулагдлаа.

A- A A+
МУИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуулийн итгэмжлэгдсэн ажилтаны сургалт зохион байгуулагдлаа.