Түгээмэл асуулт, хариулт : Худалдах, худалдан авах гэрээг эрхийн Улсын бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+