Сургалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Сургалт  зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулиар ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтан болон улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчдад "Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль" болон "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль" , "Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг зөрчсөн албан тушаалтан, иргэнд ногдуулах хариуцлага" , "Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, нягтлан шалгах, давхардал зөрчлийг арилгах, танилцуулах, сонгогч шилжих журам" сэдвээр хэлтсийн дарга З.Баяндугар, хяналтын улсын байцаагч Т.Цэвэлмаа, аймгийн Тагнуулийн газрын ажилтан Б.Лувсанчоглон, иргэний бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Ч.Бүрэнжаргал нар мэдээлэл хийв.