Сургалт зохион байгууллаа. Хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу албан хаагчдад дотоод сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг "Монгол Улсын их хурлын сонгуулийн тухай хууль" болон "Байгууллагын кибер аюулгүй байдал, урьдчилан сэргийлэх алхам"сэ

A- A A+
Сургалт зохион байгууллаа. Хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу албан хаагчдад дотоод сургалт  зохион байгууллаа. Сургалтыг