Зөөврийн төхөөрөмж ашиглан иргэний үнэмлэхийн болон гэрлэлтийн бүртгэлийг бүртгэж үйлчилгээг үзүүллээ.

A- A A+
Зөөврийн төхөөрөмж ашиглан иргэний үнэмлэхийн болон  гэрлэлтийн бүртгэлийг бүртгэж үйлчилгээг үзүүллээ.

Говьсүмбэр аймгийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар - 425 дугаар нээлттэй хорих ангид 11 хүмүүжигчид улсын бүртгэлийн зөөврийн төхөөрөмж ашиглан иргэний үнэмлэхийн болон гэрлэлтийн бүртгэлийг бүртгэж үйлчилгээг үзүүллээ.