Тус хэлтсийн 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу монгол бичгийн ээлжит сургалтаар урт болон хос эгшгийн талаар хичээл сургалтыг багш Л.Лоохууз зохион байгуулж байна.

A- A A+
Тус хэлтсийн 2024 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу монгол бичгийн ээлжит сургалтаар урт болон хос эгшгийн талаар хичээл сургалтыг багш Л.Лоохууз зохион байгуулж байна.