ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ТҮР ХУГАЦААНД ЗОГСООЛОО.

A- A A+
ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛИЙГ СОНГУУЛИЙН САНАЛ АВАХ ӨДРИЙГ ДУУСТАЛ ТҮР ХУГАЦААНД ЗОГСООЛОО.