Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс “24/7” цахим үйлчилгээг хэлтсийн 1 давхарт байршуулан ажиллаж байна.

A- A A+

Цахим үйлчилгээны давуу талууд Үүнд ; - Ажлын бус өдөр, ажлын бус цагаар буюу 24 цагаар үйлчилгээ авax - Иргэнээс гарах зардал буурч цаг хугацаа хэмнэнэ - Үйлчилгээний шат дамжлагыг бууруулж иргэн, хуулийн этгээд төрд байгаа өөрийн мэдээллийг саадгүй авах болон ажлын бус цагаар иргэн та өөртөө үйлчлэн улсын бүртгэлийн үйлчилгээний цахим машин КИОСК-оос улсын бүртгэлийн 6 төрлийн үйлчилгээ, 18 төрлийн лавлагааг авах бүрэн боломжтой юм.