Сургалт зохион байгуулалаа

A- A A+
Сургалт зохион байгуулалаа

"Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай" хуулиар албан хаагчдад 2023 оны 10-р сарын 19-ны өдөр сургалт зохион байгуулав.