Тус хэлтсээс 2023 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 16-аас дээш насны 48 иргэнд тоон гарын үсэг олгож ажиллалаа.

A- A A+
Тус хэлтсээс 2023 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 16-аас дээш насны 48 иргэнд тоон гарын үсэг олгож ажиллалаа.

Тус хэлтсээс 2023 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдөр Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн 16-аас дээш насны 48 иргэнд тоон гарын үсэг олгож ажиллалаа.