Политехникийн коллежи, Ерөнхий боловсролын 2, 5 дугаар сургуулийн 16-аас дээш насны нийт 168 иргэнд тоон гарын үсэг олгож ажиллалаа.

A- A A+
Политехникийн коллежи, Ерөнхий боловсролын 2, 5 дугаар сургуулийн 16-аас дээш насны нийт 168 иргэнд тоон гарын үсэг олгож ажиллалаа.

Тус хэлтсээс 2023 оны 09 дүгээр сарын 14,15-ны өдрүүдэд аймгийн Политехникийн коллежи, Ерөнхий боловсролын 2, 5 дугаар сургуулийн 16-аас дээш насны нийт 168 иргэнд тоон гарын үсэг олгож ажиллалаа.