"Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх" нээлттэй хаалганы өдөрлөг

A- A A+

Тус хэлтсээс Шивээговь суманд 2023 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулагдсан "Төрийн үйлчилгээг иргэдэд хүргэх" нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцож, Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль, журмын талаар иргэдэд мэдээ, мэдээлэл өгч, 31 иргэнд тоон гарын үсэг олгох ажлыг зохион байгуулав.