ШУТИС-ИЙН БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛИЙН “ТӨРИЙН УДИРДЛАГА” ХӨТӨЛБӨРИЙН 2 ДУГААР КУРСЫН ОЮУТНУУД МАНАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА. /2023-06-07/

A- A A+
ШУТИС-ИЙН БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛИЙН “ТӨРИЙН УДИРДЛАГА” ХӨТӨЛБӨРИЙН 2 ДУГААР КУРСЫН ОЮУТНУУД МАНАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА. /2023-06-07/

ШУТИС-ИЙН БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН СУРГУУЛИЙН “ТӨРИЙН УДИРДЛАГА” ХӨТӨЛБӨРИЙН 2 ДУГААР КУРСЫН ОЮУТНУУД МАНАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА. 

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургуулийн нийгмийн ухааны салбарын “Төрийн удирдлага” хөтөлбөрийн 2 дугаар курсын оюутнууд танилцах дадлага хийх зорилгоор манай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын алба, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар болон Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс, Төрийн цахим үйлчилгээний хэлтсийн үйл ажиллагаатай танилцан, төрөөс иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээ, үйл ажиллагаатай газар дээр нь танилцаж туршлага судаллаа.