Тус хэлтэс нь ХААН банктай хамтран аймгийн ерөнхий боловсролын 1.2 дугаар сургуулийн багш, албан хаагч нарт тоон гарын үсэг олголоо.

A- A A+
Тус хэлтэс нь ХААН банктай хамтран аймгийн  ерөнхий боловсролын 1.2 дугаар сургуулийн багш, албан хаагч нарт тоон гарын үсэг олголоо.

Тус хэлтэс нь ХААН банктай хамтран аймгийн ерөнхий боловсролын 1.2 дугаар сургуулийн багш, албан хаагч нарт тоон гарын үсэг олголоо.