Аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь Баянтал суманд иргэдтэй 2023 оны 05 сарын 11-ний өдөр уулзалт зохион байгууллаа.

A- A A+
Аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь Баянтал суманд иргэдтэй 2023 оны 05 сарын 11-ний өдөр  уулзалт зохион байгууллаа.

Аймгийн Засаг дарга Г.Батсуурь Баянтал суманд иргэдтэй 2023 оны 05 сарын 11-ний өдөр уулзалт зохион байгууллаа. Уулзалтад иргэдэд тоон гарын үсэг, үндэсний цахим гадаад паспорт, үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн талаар мэдээлэл өгч, тараах материал тараалаа.