Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч шалгаруулж авна.

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч шалгаруулж авна.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

1. Эрх зүйн мэргэжилтэй

2. Төрийн албаны дэс түшмэлийн шалгалтанд тэнцсэн