2022 оны II дугаар улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+
2022 оны II дугаар улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ