2022 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+
2022 оны 2 дугаар улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ