2022 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+
2022 оны 1 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ