ТОДРУУЛГА: Төрсний бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?

A- A A+
ТОДРУУЛГА: Төрсний бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх вэ?