2021 оны Нэгдүгээр улирлын Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+
2021 оны Нэгдүгээр улирлын Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ