2020 оны Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүртгэлийн 1-12 дугаар сарын тоон мэдээ

A- A A+
2020 оны Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүртгэлийн 1-12 дугаар сарын тоон мэдээ