"Бүх нийтээр мод тарих өдөр"-өөр хэлтсийн нийт албан хаагчид мод тарьж талбайгаа цэвэрлэлээ

A- A A+

Үндэсний мод тарих өдрийг угтаж, өөрийн хариуцсан талбайнхаа хог, зэрлэг өвсийг цэвэрлэж,

"Бүх нийтээр мод тарих өдөр"-өөр хэлтсийн нийт албан хаагчид мод тарьж талбайгаа цэвэрлэлээ , өөрийн хариуцсан талбайнхаа хог, зэрлэг өвсийг цэвэрлэж, хашааг нь сэлбэн засч, модныхоо тогоог сэргээлээ.