АЙМГИЙН ГАЗРЫН ЗУРАГ

 Аймаг, нийслэл, сум хоорондын зай, км

Говьсүмбэр аймгийн сумд

Улаанбаатар хотоос

Чойр хотоос

1

Баянтал сум

210км

24км

2

Сүмбэр сум

234км

км

3

Шивээговь сум

270км

35км

 

ШИНЭ МЭДЭЭ