АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ШИНЭ МЭДЭЭ

ЖИЛ, УЛИРЛЫН ТАЙЛАН